Oorsig

US Woordfeesbundel in derde jaar

Die US Woordfeesbundel, wat baie goed deur lesers en skrywers ontvang en gesteun is, beleef in 2018 sy derde jaar. Skrywers wie se verhale in die bundel opgeneem word, sal elkeen ‘n eenmalige betaling van R4000 ontvang. Du Toitskloof Wyne sal weer met die US Woordfees saamspan en die prysgeld van R30 000 borg. Boonop word een van die gepubliseerde verhale met die komplimente van kykNET vir die Silwerskermfees ontwikkel.

“Die Woordfeesbundel is goed op pad om ’n instelling word,” sê Saartjie Botha, US Woordfees-direkteur. “Die gehalte van inskrywings het in die kort tydjie reeds baie verbeter en ons hoop op ‘n ryke oes vir die 2018-bundel.”

Die sameroeper van die kompetisie, Suzette Kotze-Myburgh, is ook sedert 2016 by die inisiatief betrokke. “Dit raak elke jaar beter. Dit is ‘n wonderlike geleentheid vir enige skrywer wat sy of haar hand aan die kortverhaal wil waag. Boonop sluit dit ook soomloos aan by die Woordfees se bewese verbintenis tot lees, geletterdheid en Afrikaans.”

Die 2017-wenner, Michèle Meyer, se verhaal Langsaan word ook as kortverhaal verfilm en sal by die 2017 Silwerskermfees gewys word.

Oor Du Toitskloof Wyne se betrokkenheid sê Marius Louw, uitvoerende hoof, meen die US Woordfees se sukses blyk aansteeklik te wees: “Ons deelname as borg het alle verwagtinge oortref. Om-en-by 180 kortverhale is ingeskryf vir die kompetisie, iets wat ons as wynmense glad nie voorsien het nie. Die feit dat daar so baie stories is en so baie mense is om daardie stories te vertel, bewys dat die Afrikaanse woord springlewend en gesond is. En waar daar kultuur en stories is, kom wyn ter sprake aangesien dit ook die resultaat is van beplanning, tyd en kreatiwiteit.”

Die 2016-bundel is reeds uitverkoop en net ‘n enkele kopieë van die 2017-bundel is nog beskikbaar by http://www.africansunmedia.co.za/Sun-e-Shop.aspx.

Diegene wat belangstel om meer oor die kompetisie te wete te kom of wat wil inskryf, kan gaan na www.woordfees.co.za of www.dutoitskloof.co.za en volg dan die skakels. E-pos met navrae kan ook gestuur word aan friedaleroux@sun.ac.za – slegs skriftelike navrae sal beantwoord word. Skrywers wie se verhale in die bundel opgeneem gaan word, sal vroeg in 2018 in kennis gestel word. Die wenverhaal word eers tydens die bekendstelling van die bundel, ten tyde van die Woordfees van 2-11 Maart 2018, aangekondig.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is 30 September 2017 om 16:00.

Vir meer inligting oor die US Woordfees, besoek gerus www.woordfees.co.za of kontak vir Frieda le Roux by die feeskantoor by 082 742 4156 of friedaleroux@sun.ac.za. Die US Woordfees word van 2-12 Maart 2018 in Stellenbosch aangebied. Die feesprogram word in November bekend gemaak.

 

SU Woordfees short story anthology in its third year

The SU Woordfees short story anthology is entering into its third year with the 2018 publication. Writers whose stories are selected for inclusion in the anthology will each receive an amount of R4000. The first prize money of R30,000 will be sponsored by Du Toitskloof Wines.  And KYKNET will produce one of the published stories as a short film for broadcast. 

“The compilation is well on it’s way to become an institution,” says Saartjie Botha, SU Woordfees director. “The quality of entries has improved enormously over the competition’s short existence. We are confident that there will be rich pickings for the 2018 publication.”

The convenor of the competition, Suzette Kotze-Myburgh, has been involved with the initiative since 2016. “Every year it gets better. It is a wonderful opportunity for any writer who wants to try his or her hand at short story writing. What is more, it ties in beautifully with the proven commitment the Woordfees has to reading and literacy.”

The 2017 winning entry Michèle Meyer’s Langsaan, will have its first screening at the 2017 Silverskerm-festival in Cape Town.

On Du Toitskloof Wines’ involvement, the chief executive Marius Louw says it seems like the success of the SU Woordfees is contagious: “Our participation as sponsor exceeded all our expectations. About 180 short stories where entered for the competition, something we, as wine people, did not expect. The fact that there are so many stories and so many people to tell them, proves that the Afrikaans word is alive and well. And where there are culture and stories, wine also comes to mind since it also is the result of planning, time and creativity.”

Bly, the 2016 publication is sold out and only a few copies of Wys, the 2017 publication are still available from http://www.africansunmedia.co.za/Sun-e-Shop.aspx.

Writers interested in finding out more about the competition or who would like to enter can visit www.woordfees.co.za or www.dutoitskloof.co.za and follow the links. E-mails with enquiries can be sent to friedaleroux@sun.ac.za. Please note that only written enquiries will be answered. Writers who will be included in the next anthology will be notified in early 2018. The winning short story will be announced at the launch of the 2018 anthology, which will be held during SU Woordfees 2018, from 2-11 March.

The closing date for entries is 30 September 2017 at 16:00.

For more information on the SU Woordfees, please visit www.woordfees.co.za or contact Frieda le Roux at the Woordfees office: 082 742 4156 or friedaleroux@sun.ac.za. TheSU Woordfees will be held in Stellenbosch from 2-11 March 2018. The Woordfees 2018 programme launch will take place in November 2017.

Bottom Border
Tel: +27.233491601   Fax: +27.233491581   Email: info@dutoitskloof.co.za  
P.O. Box 55, Rawsonville, 6845, South Africa